IMG_8553.jpg

Kwaliteit ligt aan de basis

van al onze diensten!

Veiligheid boven alles!

 

Het spreekt voor zich dat wij geen enkele concessie doen inzake veiligheid. Voor de maximale bescherming van onze medewerkers, bezoekers, omwonenden, het milieu en andere belanghebbenden, nemen wij alle wettelijk voorgeschreven regels zeer strikt in acht. Bovendien gaan wij nog een stapje verder en leggen wij onszelf ook normen op die strenger zijn dan op lokaal vlak vereist. Als internationale speler en onderdeel van een beurs-genoteerde multinational voldoen wij immers ook aan de voorschriften van de landen waar we zaken mee doen.

 

Milieu, een zaak van mensen

 

Gezondheid en veiligheid zijn begrippen die ons allemaal aan gaan. Niemand kan het zich permitteren om op een ongeoorloofde manier om te gaan met chemicaliën of stoffen die in de farmaceutische of voedingssector terecht komen.
Burg Service B.V. engageert zich dan ook om alle normen en wetten inzake milieu, hygiëne en veiligheid nauwkeurig te respecteren. Niet alleen moet onze omgeving gevrijwaard blijven van onnatuurlijke substanties, maar moet ook elk risico voor mensen op ieder moment onder controle blijven.

Burg Service B.V. geeft overigens het goede voorbeeld door ook binnen de bedrijfsmuren alle mogelijke maatregelen te nemen die het milieu ten goede komen: waar mogelijk energiebesparing, afvalsortering, uitstootreductie, enz.enz.

 

Alles onder één dak

 

Als klant van Burg Service B.V. kunt u bij ons terecht voor een zeer ruim dienstenpakket, zodat u zich volledig op uw core business kunt concentreren. Neem een kijkje bij onze activiteiten en stel binnen ons pakket de dienstverlening samen die ú nodig hebt. Maar ook daarbuiten luisteren we graag naar uw wensen zodat uw transportmiddelen op tijd weer voor u beschikbaar komen, correct en volgens opdracht gebouwd, gekeurd, gerepareerd of anderszins. Het begrip “one stop shopping“ was nog nooit zo concreet als bij Burg Service B.V.

 

Vakmanschap en ervaring

 

Transportmiddelen voor producten als chemicaliën, melk of voedingsingrediënten kun je nu eenmaal niet toevertrouwen aan amateurs. Wie instaat voor de juiste behandeling van deze objecten is gehouden de reglementering zeer goed te kennen en na te leven. Een jarenlange ervaring is nodig om alle risico’s tot een minimum te beperken. Als één van de trendsetters en voortrekkers in dienstverlening heeft Burg Service B.V. een belangrijke knowhow opgebouwd. Het is dan ook niet zomaar dat grote internationale bedrijven en KMO’s regelmatig een beroep doen ons doen om kennis te vergaren over diverse zaken.

Management en personeel hebben zich door de jaren heen door middel van ervaring en tal van specialistische opleidingen verder bekwaamd in de finesses van hun activiteiten.
Aangezien Burg Service B.V. bovendien een bijzonder laag personeelsverloop kent, beschikken ook vrijwel alle medewerkers over een zeer ruime ervaring.

 

Het is al klaar!

 

Snelheid is geen loos begrip bij Burg Service B.V.. Wij weten heel goed dat just-in-time de norm is bij de meeste productiebedrijven en dus ook bij de vervoerders. Onze processen zijn dan ook zodanig georganiseerd dat wij de overeengekomen afspraken perfect kunnen nakomen. Dankzij onze bereikbaarheid, inrichting, uitrusting en hulpmiddelen, en de zeer goede afspraken met onze toeleveranciers, kunnen wij de flexibiliteit bieden om onze diensten te leveren op het snelheidsniveau dat u verkiest. Onmogelijk?
Moeilijk misschien, niet onmogelijk! Best practice is niet altijd genoeg. Soms moet het beter.

 

Flexibiliteit, de kern van goede dienstverlening

 

Wat onderscheidt een goede serviceprovider van een andere? Vooral zijn flexibiliteit!

Dit uit zich bij Burg Service B.V. op diverse manieren:

 

  • Als klant van Burg Service B.V. is uw transportmiddel weer beschikbaar op het tijdstip dat u dat wenst. Zo loopt uw logistieke proces of dat van uw klanten geen vertragingen op en is de maximale efficiëncy gewaarborgd. Wij passen ons aan aan uw behoefte!

  • Burg Service B.V. toont zich ook flexibel in zijn dienstenaanbod. Wij bespreken met u de beste manier van werken en passen vervolgens ons werkproces aan, zodat uw transportmiddel volledig conform de gemaakte afspraken wordt afgeleverd. Daarbij gaan we geen uitdagingen uit de weg. “ Dat gaat niet” zult u bij ons niet snel te horen krijgen.

 

Langetermijn visie: een zaak van vertrouwen

 

Het is geen toeval dat de overgrote meerderheid van onze klanten al vele jaren trouw beroep doet op Burg Service B.V. We hebben met elk van hen dan ook een vertrouwensrelatie op lange termijn opgebouwd.
Dit past in ons streven naar een maximale klanttevredenheid. Door alle afspraken correct na te komen, zich flexibel op te stellen en net dát tikkeltje extra te leveren op het moment dat een klant dat nodig heeft, slagen we erin om hen voor lange tijd aan ons te binden. We kiezen daarbij voor de menselijke aanpak. De telefoon of een korte meeting werken volgens ons nog altijd veel duidelijker dan een zakelijke brief of formele e-mail.
Bij Burg Service B.V. is de klant zeker géén nummer.

onderhoud.jpg

Directe offerte aanvragen voor onderhoud

nu aanvragen
Offerte blok nieuwbouw intra TG Smilde (1).JPG

Directe offerte aanvragen voor nieuwbouw

nu aanvragen