Offerte blok nieuwbouw intra TG Smilde (1).JPG

Kwaliteit ligt aan de basis

van al onze diensten!

DIrect contact opnemen?

 

Service

 

Bij Burg Service ligt kwaliteit aan de basis van al onze diensten. Vakmanschap en ervaring zijn dan ook twee van onze belangrijkste kwaliteiten. Maar ook veiligheid en gezondheid zijn begrippen die ons allemaal aangaan.

 

Veiligheid boven alles!

 

Het spreekt voor zich dat wij geen enkele concessie doen inzake veiligheid. Voor de maximale bescherming van onze medewerkers, bezoekers, omwonenden, het milieu en andere belanghebbenden, nemen wij alle wettelijk voorgeschreven regels zeer strikt in acht. Als internationale speler en onderdeel van een beursgenoteerde multinational voldoen wij immers ook aan de voorschriften van de landen waar we zaken mee doen.

 

Milieu: een zaak van mensen

 

Gezondheid en veiligheid zijn begrippen die ons allemaal aangaan. Niemand kan het zich permitteren om op een ongeoorloofde manier om te gaan met chemicaliën en stoffen die bedoeld zijn voor de farmaceutische- of voedingssector. Burg Service engageert zich dan ook om alle normen en wetten inzake milieu, hygiëne en veiligheid nauwkeurig te respecteren. Niet alleen om onze omgeving te bescherming tegen onnatuurlijke substanties, maar ook om elk risico voor de mens uit te sluiten.

 

Ook binnen de bedrijfsmuren geeft Burg Service het goede voorbeeld. Zo worden alle mogelijke maatregelen genomen die het milieu ten goede komen. Denk hierbij aan energiebesparing, afvalsortering, uitstootreductie, etc.

 

Alles onder één dak

 

Als klant van Burg Service kunt u bij ons terecht voor een zeer ruim dienstenpakket op het gebied van tanktransport. Zo kunt u zich volledig richten op uw core business. Maar ook daarbuiten luisteren we graag naar uw wensen. Zo zorgen wij dat uw transportmiddelen op tijd weer voor u beschikbaar zijn. Geheel correct en volgens opdracht gebouwd, gekeurd en gerepareerd. Het begrip “one-stop-shopping” was nog nooit zo concreet als bij Burg Service.

 

Vakmanschap en ervaring

 

Transportmiddelen voor producten als chemicaliën, melk of voedingsingrediënten moet je toevertrouwen aan professionals. Wie instaat voor de juiste behandeling van deze producten dient de regels zeer goed te kennen én na te leven. Daarnaast is een jarenlange ervaring nodig om alle risico’s tot een minimum te beperken. Burg Service heeft als één van de trendsetters in dienstverlening een belangrijke knowhow opgebouwd. Niet voor niets doen diverse grote internationale bedrijven en KMO’s regelmatig een beroep op onze kennis.

 

Management en personeel hebben zich door de jaren heen door middel van ervaring en tal van specialistische opleidingen verder bekwaamd in de finesses van haar activiteiten. Daarnaast kent Burg Service en bijzonder laag personeelsverloop, waardoor vrijwel alle medewerkers over zeer ruime ervaring beschikken.

 

Snel en vakkundig

 

Snelheid is geen loos begrip bij Burg Service. Wij weten heel goed dat tijd kostbaar is, zeker bij vervoerders. Onze processen zijn dan ook zodanig georganiseerd dat wij de overeengekomen afspraken perfect kunnen nakomen. Dankzij onze goede bereikbaarheid, de juiste inrichting, uitrusting en hulpmiddelen en de zeer goede afspraken met onze toeleveranciers kunnen wij de flexibiliteit bieden om onze diensten te leveren op het snelheidsniveau dat u verkiest. Onmogelijk? Wij denken van niet! Best practice is niet altijd genoeg. Soms moet het beter.

 

Flexibiliteit

 

Bij Burg Service vinden wij flexibiliteit belangrijk. Dit uit zich op diverse manieren:

  • Als klant van Burg Service is uw transportmiddel weer beschikbaar op het gewenste tijdstip. Zo loopt uw logistieke proces of dat van uw klanten geen vertraging op. Maximale efficiëntie is zo gewaarborgd.

  • Bij Burg Service vindt u flexibiliteit in het dienstenaanbod. Wij bespreken met u de beste manier van werken en passen vervolgens ons werkproces aan. Zo kan uw transportmiddel geheel volgens de gemaakte afspraken geleverd worden. Daarbij gaan we geen uitdaging uit de weg!

 

Langetermijnvisie: een zaak van vertrouwen

 

Het is geen toeval dat veel van onze klanten al jaren trouw een beroep doen op Burg Service. We hebben met elk van hen dan ook een vertrouwensrelatie op lange termijn opgebouwd.

 

Dit past in ons streven naar een maximale klanttevredenheid. Door alle afspraken correct na te komen, zich flexibel op te stellen en net dat beetje extra te leveren op het moment dat een klant dat nodig heeft, slagen we erin om hen voor lange tijd aan ons te binden. We kiezen daarbij voor de menselijke aanpak. Telefonisch- en persoonlijk contact werken volgens ons altijd veel duidelijker dan een zakelijke brief of een formele e-mail.

 

 

onderhoud.jpg

Directe offerte aanvragen voor onderhoud

nu aanvragen
Offerte blok nieuwbouw intra TG Smilde (1).JPG

Directe offerte aanvragen voor nieuwbouw

nu aanvragen